КОНТАКТ

офис

EuroFram s.r.o.
Ludová 10
917 00 Trnava
СЛОВЕНСКО

IČO:        36 287 415
DIČ:        2022151043
IČ DPH:  SK 2022151043

Фирма, регистрирана в Окръжния съд на Trnava, отдел: Sro, вложка: 18287/T

Склад

EuroFram s.r.o.
Skladová 2
917 01 Trnava
СЛОВЕНСКО

/ складът за скеле се намира на територията на фирма КЛИМЕКС /

+421 905 655 076
+421 905 644 917
eurofram@eurofram.sk

офис

EuroFram s.r.o.
Ľudová 10
917 00 Trnava
СЛОВЕНСКО

IČO:        36 287 415
IČ DPH:  SK2022151043

Склад

EuroFram s.r.o.
Skladová 2
917 01 Trnava
СЛОВЕНСКО

Контакти

Мобилен: +421 905 655 076
Мобилен: +421 905 644 917
Имейл: eurofram@eurofram.sk
Уеб сайт:   www.eurofram.sk